กฏข้อบังคับเรื่องวงกลมและการเข้าลูกในกีฬาเปตอง

กีฬาเปตองนั้นผู้เล่นทุกคนต้องโยนเหรียญเสี่ยงทายว่าทีมใดเป็นฝ่ายเลือกสนาม และเป็นฝ่ายเริ่มโยนลูกเป้า ถ้าสนามแข่งขันถูกกำหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะต้องเริ่มโยนลูกเป้าในสนามที่กำหนดไว้ ทีมเข้าแข่งขันไม่สามารถไปสนามอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของทีมที่ชนะการเสี่ยงทายจะเป็นผู้เลือกจุดเริ่มเล่น และวาดวงกลมที่ขนาดใหญ่พอให้ผู้เล่นเข้าไปได้ยืนได้เต็มทั้งด้วยเท้าทั้งสองข้าง วงกลมที่ถูกวาดขึ้นมานั้นต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร หรือไม่มากกว่า 50 เซนติเมตร ในกรณีที่ใช้วงกลมสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร โดยวัดที่เส้นขอบในวง การใช้วงกลมสำเร็จรูปต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดที่จัดเตรียมอุปกรณ์ วงกลมที่ถูกต้องสำหรับการโยนลูกเป้าที่อนุญาตในกติกา ต้องถูกวาดห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 1 เมตร แต่สำหรับการแข่งขันในระบบสนามเปิดจะใช้ 2 เมตร พื้นที่ในวงกลมสามารถถูกปรับให้เรียบระหว่างการเล่นรอบนั้นได้ แต่ต้องถูกกลบกลับให้ดีดังเดิม ขณะที่โยนเท้าของผู้เล่นต้องอยู่ในวง และห้ามเหยีบเส้นรอบวงและห้ามออกจากวงจนกว่าลูกเปตองที่โยนไปจะตกถึงพื้น วิธีการเข้าลูกของกีฬาเปตองมีอยู่…